Diabetes/Sukkersyge

Hvis du har symptomer som:

  • Træthed
  • Øget vandladning
  • Øget væskeindtag og/eller vægttab

kan du have begyndende sukkersyge. Der et derfor vigtigt, at du henvender dig til os hurtigt, da det er vigtigt at komme i behandling.

Diagnosen stilles ved måling af det gennemsnitlige blodsukker, som også kaldes langtidsblodsukker.
Såfremt diagnoses stilles, starter du i et forløb hos vores diabetes sygeplejersker, hvor I taler om mulige årsager, herunder hvad du selv kan gøre for at behandle sukkersygen og sammensætter et behandlingstilbud til dig.

I starten skal du have målt blodsukkertal ofte, fra 1 gang om måneden.

Herefter er det hver tredje måned, hvor du også får taget blodprøver for cholesterol- og fedttal, nyretal, salttal (natrium og kalium) og levertal, får lavet urinundersøgelser og får målt blodtryk, blodprøve- og urinprøvesvar får du hos sygeplejerske el lægen.

En gang om året skal du have en årskontrol, der indbærer blodprøver, urinprøver, blodtryk, hjertekardiogram samt kontrol hos øjenlæge (årligt) og fodterapeut (hver tredje – sjette måned). Disse svar får du sammen med lægen, og behandlingsplan for næste år planlægges sammen med dig.

Det er af afgørende betydning at have de faste kontroller hver tredje måned, da diabetes giver en øget risiko for åreforkalkning og dermed blodpropper (blodprop i hjerte, hjerne og ben).

Du kan finde oplysninger om type 2 diabetes på dette link: Sundhed.dk – om type 2 diabetes

Lyngby Taarbæk tilbyder gratis diabetesskole med træning og kostvejledning. Se mere på dette link: Sundhed.dk – Lyngby-Taarbaek Kommune – Diabetesrehabilitering

Kostvejledning
Klinikkens sygeplejersker varetager kost- og motionsvejledning. F.eks ved:

Ønske om vægttab

Diabetes

Fokus på kolesterolfattig kost

Vi tilbyder individuelle samtaler, hvor vi kortlægger uhensigtsmæssige vaner og livsstil. Herefter hjælper vi den enkelte til selv at se og forstå mulighederne for nødvendige ændringer.
Du definerer selv dine personlige mål, og sygeplejersken hjælper dig med at nå dem.

Vi måler vægt, livvidde og udregner BMI (Body Mass Index). Relevante skriftlige informationer udleveres. Der er mulighed for længere forløb, hvor vi udfører vægtkontroller, indtil målet er nået.

Der bestilles tid til kostsamtale hos sygeplejersken. Ved hvert besøg afsættes 20 minutter.

HUSK VENLIGST AT MELDE AFBUD, hvis forløbet evt. ønskes afbrudt.

Motion

Regelmæssig fysisk aktivitet forebygger en række alvorlige kroniske sygdomme som f.eks. hjertesygdom, diabetes og knogleskørhed.

Endvidere kan motion bedre symptomer fra muskler og led.

Endelig har det vist sig, at fysisk aktivitet har en behandlingsmæssig effekt på forhøjet blodtryk, diabetes, forhøjet kolesterol og overvægt.

Konditionstræning

I dag bruger man 2 udtryk indenfor motion som konditionstræning nemlig: kredsløbskondition og stofskiftekondition.

Ved kredsløbskondition forbedrer den aktive sin iltoptagelsesevne og dermed sin udholdenhed ved f.eks løb, cykling og svømning.

Ved stofskiftekondition forbedrer man ved træning sit stofskifte uden at man nødvendigvis træner så hårdt, at kredsløbet bedres.
Der er her tale om træning ved lav eller moderat intensitet, som vi kender det fra hverdagen: at gå i stedet for at køre i bil på korte afstande, at tage trappen i stedet for elevatoren, at gå en tur med hunden i stedet for med sofaen.
Denne træning viser sig ved bedring af kolesteroltal, lavere blodtryk og lavere blodsukker.
Det er ved stofskifte-konditionstræning ikke så væsentligt, hvor hårdt man træner, men der imod hvor længe man træner: Jo længere, jo hyppigere, jo bedre.

GLUCOSEBELASTNING
Hvordan foregår en glucosebelastning?

Undersøgelsen foregår her i klinikken.
Man møder fastende og får en glucoseopløsning (sukker opløst i vand tilsat citron) at drikke.
Der tages en blodprøve i fingeren umiddelbart inden glucoseopløsningen drikkes og en blodprøve i armen 2 timer efter glucoseindtagelsen.
Man må ikke ryge eller sove under belastningen og man må ikke forlade klinikken før undersøgelsen er afsluttet.

Forberedelse til undersøgelsen

I 3 dage før belastningen skal man være på normal fuldkost.
fra 8 timer før undersøgelsen må der ikke:
– indtages fast eller flydende føde
– ryges
– tygges tyggegummi
– udøves sport eller anden fysisk aktivitet
Der må kun drikkes vand og indtages lægeordineret medicin.

Er der ubehag eller bivirkninger?
Nej.

Hvor længe varer undersøgelsen?
2½ time. (medbring evt. læsestof)

Hvornår foreligger resultatet?
Svaret foreligger hos den rekvirerende læge/afdeling 2 dage efter undersøgelsen.

Glucosemonohydrat koster 50 kr. og købes ved skranken umiddelbart efter undersøgelsen.

Meld venligst afbud hvis du er forhindret i at møde til den aftalte tid