Hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk

Hjertekarsygdomme er en af de hyppigste årsager til for tidlig død, det er derfor vigtigt at komme hurtigt i behandling.

Iskæmisk hjertesygdom, blodprop i hjertet og forkalkning i hjertets blodtilførende kar, kranspulsårerne, giver mange forskellige symptomer.

Hvis du oplever en pludselig stærk smerte i brystkassen eventuelt med smerteudstråling til kæbe og/eller venstre arm og/eller om mellem skulderblade, åndenød og/eller generel utilpashed med eksempelvis kvalme skal du ringe 112.

Hvis du får konstateret forhøjet blodtryk (hypertension) ved måling af dit blodtryk i klinikken alternativt hjemme hos dig selv, sidstnævnte det mest korrekte, starter du i et forløb hos sygeplejesken, hvor I taler om mulige årsager, herunder hvad du selv kan gøre for at behandle et forhøjet blodtryk og sammensætter et behandlingstilbud til dig.

Uanset hvem man er, er ens blodtryk hos lægen altid for højt, derfor er det nødvendigt med hjemmeblodtryksmåling.

I starten skal du have dit blodtryk målt ofte, fra hver 14. dag ned til hver 2. måned, indtil du er velreguleret, og dit blodtryk er normaliseret.

Derefter en gang hver 3. måned med måling af blodtryk, hvert halve år desuden med blodprøver og urinprøver.

Een gang om året skal du have en årskontrol, der indebærer blodprøver, urinprøver og hjertekardiogram og anbefaling om kontrol hos øjenlæge minimum hvert 2. år. Disse svar får du sammen med lægen, og behandlingsplan for det næste år planlægges med dig.

Hjerte/karsygdom

Atrieflimmer

Iskæmisk hjertesygdom
-Angina pectoris (hjertekrampe)
-AMI (blodprop i hjertet, akut myocardie infarct)
-Ballonudvidelse/by-pass opereret
Hjerteinsufficiens (hjertesvigt)
Claudicatio intermittens (vindueskiggerben)

Mål
BT < 130/80 (iskæmisk hjertesygdom = 130/80)
Kolesterol < 4,5 mmol/l (<4,0)
LDL < 2,5 mmol/l (< 2,0)
Rygeophør

Kontroller
Årskontrol hos læge forudgået af blodprøver, urin og EKG hos sekretær.
3 og 6 og 9 mdr`s kontrol hos sygeplejerske.

Egen omsorg
Hjertevenlig kost
Motion
Rygeophør
Indtage medicinen regelret
Evt. hjerterehabilitering (efter blodprop i hjertet)

Behandling
Rådgivning i livsstil
Evt. blodtryksnedsættende medicin
Evt. medicin mod hjerterytmeforstyrrelser
Evt. blodfortyndende medicin
– AK-behandling
– Hjertemagnyl

Kilde: Medibox SL

Vitamin D – vejledning

Vitamin D dannes ved solens bestråling af huden og indeholdes i visse fødevarer. Maden alene tilfører ikke nok, så niveauet er lavt i vinterhalvåret. Vitamin D købes i håndkøb og koster ca. kr. 75,- for 180 tabletter. En enkelt tablet dagligt udgør et godt tilskud i de mørke måneder. Nogle personer anbefales et tilskud året rundt. Det gælder f.eks. syge med knogleskørhed og personer, der sjældent eller aldrig, kommer ud i sollyset (plejehjemsbeboere, computernørder osv.).
Sikker dosis er 50 ug dagligt for voksne og 25 ug dagligt for børn (mindre end 12 år).
Nogle tabletter er tilsat kalk, men det er ikke nødvendigt, hvis man er rask og indtager mejeriprodukter som mælk og ost hver dag (dog gerne fedtfattige).
Vitamin D sælges i dosis 10, 20 og 35 ug.

Højt indhold af vitamin D i blodet er associeret med lav forekomst af flere sygdomme. Man ved ikke om vitamin D har noget med dette at gøre, eller vitamin D blot er markør for sund levevis.
Det er et emne, der forskes i.
Tidligere erfaringer er, at andre vitaminer har vist alvorlige bivirkninger ved høje blodkoncentrationer og man har endnu ikke kunne vise beskyttende effekt af et eneste mikronæringsstof i høje doser (anti-oxidanter, E-vitamin, beta-karoten, selen).
Der er stigende risiko for kræft ved både lavt og højt vitamin D i kroppen.
Højt vitamin D er associeret med nedsat forekomst af hjerte-kar-sygdomme, diabetes, sklerose m.m.

Blodkoncentration vitamin D:
0 – 10 svær mangel
10 – 25 mangel
25 – 50 let mangel
50 – 150 normal
75 – 150 ”sund”

Hvis man indtager et dagligt tilskud af vitamin D, kan man regne med, at kroppens niveau øges tilsvarende. Lad os f.eks. sige, at du ligger på 50 og starter med vitamin D 35 ug dagligt, vil du efter et par måneder være øget til 85, som er ”sundt”. Supplerende sollys øger værdien yderligere. Bemærk, at solcreme ikke nedsætter produktionen af vitamin D, men at langvarig solbadning kan virke hæmmende og desuden frarådes pga. risikoen for hudkræft. Så brug gerne solcreme og ophold dig ikke for længe i solen.

Sidste nyt! Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger om D-vitamin (1. juni 2010)

Motion

Regelmæssig fysisk aktivitet forebygger en række alvorlige kroniske sygdomme som f.eks. hjertesygdom, diabetes og knogleskørhed.

Endvidere kan motion bedre symptomer fra muskler og led.

Endelig har det vist sig, at fysisk aktivitet har en behandlingsmæssig effekt på forhøjet blodtryk, diabetes, forhøjet kolesterol og overvægt.

Konditionstræning

I dag bruger man 2 udtryk indenfor motion som konditionstræning nemlig: kredsløbskondition og stofskiftekondition.

Ved kredsløbskondition forbedrer den aktive sin iltoptagelsesevne og dermed sin udholdenhed ved f.eks. løb, cykling og svømning.

Ved stofskiftekondition forbedrer man ved træning sit stofskifte uden at man nødvendigvis træner så hårdt, at kredsløbet bedres.
Der er her tale om træning ved lav eller moderat intensitet, som vi kender det fra hverdagen: at gå i stedet for at køre i bil på korte afstande, at tage trappen i stedet for elevatoren, at gå en tur med hunden i stedet for med sofaen.
Denne træning viser sig ved bedring af kolesteroltal, lavere blodtryk og lavere blodsukker.
Det er ved stofskifte-konditionstræning ikke så væsentligt, hvor hårdt man træner, men der imod hvor længe man træner: Jo længere, jo hyppigere, jo bedre.

Hjemmeblodtryksmåling

Hent vejledning og skema til hjemmeblodtryksmåling her på disse sider:

1. SKEMA: www.dsam.dk/files/9/skema_til_hjemmebt_maaling.pdf
2. VEJLEDNING: www.98463388.dk/media/Vejledning_til_hjemme_blodtryksmaaling.pdf

Hjemmeblodtryksmåling – instruktion:

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du

følger nedenstående vejledning.

Vær opmærksom på, at apparatet ikke må benyttes af andre i den periode,

du bruger det, da det kan bringe uorden i indstillingerne.

Blodtrykket måles tre dage i træk, det behæver ikke være 3 dage i træk.

Det foregår på denne måde:

• Lige før morgenmaden måler du blodtrykket tre gange og skriver

resultatet ind i skemaet.

• Lige før aftensmaden måler du igen blodtrykket tre gange og skriver

resultatet ind i skemaet.

Forberedelse

• Du må ikke have røget i 30 minutter før målingen.

• Sæt dig roligt ned og slap af i fem minutter, inden du starter.

• Sørg for, at du kan sidde uforstyrret under målingen, og sørg for at sidde

bekvemt tilbagelænet i stolen uden at have korslagte ben.

• Hvil den arm, blodtrykket skal måles på, på et bord. Rul ærmet op.

Ærmet må ikke stramme, da det kan give forkerte målinger.

Måling

• Sæt manchetten på overarmen, et par cm over albuebøjningen, med

luftslangen i midten og nedad. Manchetten må ikke stramme, man skal

kunne få en finger ind mellem manchet og arm.

• Startknappen på apparatet aktiveres som anvist, og målingen begynder.

Du må ikke tale eller bevæge dig under målingen.

Registrering af måleresultat

• Efter endt måling fremkommer tre tal på skærmen: det høje (systoliske)

blodtryk og det lave (diastoliske) blodtryk samt pulsen.

• Skriv resultaterne fra det høje (systoliske) blodtryk, det lave (diastoliske)

blodtryk og pulsen ind i skemaet.

• Hold en lille pause på 1-2 min. og gentag processen, indtil du har

foretaget tre målinger.

Navn:________________________ Fødselsdato:_______________

Startdato:_________________

Dag 1

Morgenblodtryk Aftenblodtryk

Systolisk / diastolisk Puls Systolisk / diastolisk Puls

1. måling

/ /

2. måling

/ /

3. måling

/ /

Dag 2

Morgenblodtryk Aftenblodtryk

Systolisk / diastolisk Puls Systolisk / diastolisk Puls

1. måling

/ /

2. måling

/ /

3. måling

/ /

Dag 3

Morgenblodtryk Aftenblodtryk

Systolisk / diastolisk Puls Systolisk / diastolisk Puls

1. måling

/ /

2. måling

/ /

3. måling

/ /

Til slut regner du det store gennemsnit ud for hver af de 3 dage, de 3 morgenmålinger og de 3 aftenmålinger lægges sammen og deles med 6.