Psykologer og børnepsykologer

Psykologhjælp

Psykologer under sygesikringen
Her kan du finde psykologer under sygesikringen. Det gøres ved at sætte et flueben i kassen
‘Tilskud ved lægehenvisning’. Du kan også læse mere om de offentlige tilskudsordninger.
Drives af Dansk Psykolog Forening.

Psykologer og psykiatere med kognitiv terapi
Under menu punktet ‘Terapeuter’, findes en liste over psykologer og psykiatere, som praktiserer
kognitiv terapi.
Du kan også se, om de har overenskomst med sygesikringen under deres navn. Drives af SAKT,
Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi.

Vedrørende egenbetaling ved henvisning til psykolog under Sygesikringen:
1. gang er prisen ca. 390,-, efterflg gange er det ca. 320,-, ved medlemskab af Danmark gives 100,- i tilskud.

 

PSYKOLOGER

Theodosia Knudsen
Smakkekrogen 4
2800 Gentofte
Tlf: 39 65 38 00

Mirjam Capelle
Myrtoften 33
2800 Gentofte
www.capelle.dk
Tlf: 39 76 61 06

Ulla Kidal
Lyngby Hovedgade 44
2800 Lyngby
Tlf: 33 91 11 05

Psykologkonsult v. Per Hulstrøm
Nybrovej 149, st. th.
2800 Lyngby
Tlf.: 45 93 97 38 / 40 28 67 28
www.psykologkonsult.dk

Julie Alling Skaarup
Nybrovej 149, st. th.
2800 Lyngby
Tlf: 45 93 97 38/52 27 00 68
www.psykologkonsult.dk

Lene Jacobsen
Lyngby Hovedgade 1 D, 2.
2800 Lyngby
Tlf: 45 87 54 84

Annelene Kock Østergaard
Lyngby Hovedgade 44, 1.
2800 Lyngby
Tlf.: 24 27 72 50

Lene Isager
Caroline Amalievej 61
2800 Lyngby
Tlf: 45 88 80 66

Anna Højer
Toftebæksvej 64
2800 Lyngby
Tlf: 24 43 82 50

Hanne Nordholm-Carstensen
Lyngby Hovedgade 41, 2.
2800 Lyngby
Tlf: 20 81 71 67
www.hannenc.dk

Torben Nielsen
Holte Midtpunkt 23, 3.
2840 Holte
Tlf: 20 78 20 52 kl. 12-13

Birgit Bonnesen
Søborg Hovedgade 36, st.
2860 Søborg
Tlf: 23 30 89 82

Lise Dithmer
Lyngby Hovedgade 15 D, 2.
2800 Lyngby
Tlf: 40 88 70 16 kl. 08-09

Bodil Dichow
S. Willumsensvej 9
2800 Lyngby
Tlf: 45 88 96 66

Jørn Laursen
Baunegårdsvej 72
2900 Helleryp
Tlf: 39 62 53 61

Søren Friis Smith
Kildebakkegårds Allé 168
2860 Søborg
Tlf: 39 66 55 66

Jørn Toustrup
Bagsværd Hovedgade 99, 1.
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 32 35

Ungdomspsykologisk Center
Vesterbrogade 56, 1.
1620 Kbh. V.
Tlf: 33 21 16 34

Torben Thaulow
Furesøvej 147 B
2830 Virum
Tlf: 45 83 25 36

Finn Rasborg
Skovmindevej 35
2840 Holte
Tlf: 45 42 42 20

Susanne Michelsen
Skovskellet 27
2840 Holte
Tlf: 45 80 18 01

Ellen Margrethe Dreyer
Baunegårdsvej 1, st tv
2820 Gentofte
Tlf: 39 65 80 72

Karin Dørum
Hans Bekkevolds Allé 2 B, 3.
2900 Hellerup
Tlf: 39 30 43 20

Poula Jakobsen (privat)
Bjerregårsvej 11, st
2500 Valby
33 25 76 08

 

Arendse Buch

Lyngby Hovedgade 96

2800 Lyngby

Tlf : 40614969

 

Per Hulstrøm

Hollandsvej 3 2.sal

2800 Lyngby

Tlf : 40286728

 

BØRNEPSYKOLOGER

Lise Merrild
Rødovre Centrum 111
2610 Rødovre
Tlf: 21 47 33 44

Ole Kyed
Caroline Amalie vej 18
2800 Kongens Lyngby, kontakt via mail: info@olekyed.dk