ADHD

ADHD, hvornår bør man søge hjælp

Fakta

  • ADHD (Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder) er en udviklingsforstyrrelse karakteriseret ved kernesymptomerne: uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.
  • Børn, unge og voksne med ADHD har vanskeligheder med at skabe overblik og struktur samt vanskeligheder med planlægning af aktiviteter.
  • Arbejdshukommelsen er hos de fleste forringet, og for mange gælder, at de har en dårlig tidsfornemmelse. Det gør det svært at planlægge dagligdags aktiviteter. For børn betyder det ofte store indlæringsvanskeligheder og sociale problemer, for unge og voksne betyder det problemer med fastholdelse i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

 

Andre problemer kan forveksles med ADHD
Mange børn er urolige!

Både børn og voksne må gerne være lidt sprudlende, impulsive og ukoncentrerede engang imellem.

Symptomerne på ADHD er derimod i strid med det, man forventer i forhold til barnets alder og udviklingstrin.

Det kan være børn, som har andre problemer såsom depression, angst, indlæringsvanskeligheder og søvnforstyrrelser med symptomer, der kan forveksles med ADHD. Det er derfor vigtigt, at en eventuel ADHD-diagnose stilles ud fra en systematisk lægelig og psykologisk undersøgelse suppleret med oplysninger omkring barnets/den unges dagligdag.

Hvad skal man være opmærksom på?
Trives barnet eller den unge ? Er der ofte konflikter, raseriudbrud, problemer med skolen eller kammeraterne. Problemer med nedsat selvværd eller søvn ?

Hvis barnet har problemer med at koncentrere sig, med at sidde stille eller kontrollere sin adfærd, og hvis disse problemer skaber betydelige vanskeligheder både hjemme og i skolen, bør man gå til sin egen læge eller sundhedsplejerske. Lægen vil fortage en grundig vurdering af barnet og eventuelt henvise det til en specialist, dvs. en børne- ungdomspsykiater. Det er helt afgørende, at der bliver foretaget en nøje vurdering af barnet, og at man udelukker andre forklaringer, før man stiller diagnosen og starter en behandling.

Diagnosen stilles efter grundig undersøgelse
Undersøgelsen er tværfaglig – og inkluderer både lægelig undersøgelse, psykologisk og pædagogisk observation.

Både barn/ung og forældre interviewes og udfylder ratingscales (spørgeskemaer).

MR-skanning kan ikke stille diagnosen, men gruppeundersøgelser, der sammenligner grupper af børn med ADHD med børn uden ADHD har vist, at forstyrrelsen skyldes afvigelser i hjernens udvikling.

Behandling
Behandlingen består af undervisning om ADHD, pædagogiske tiltag og i nogle tilfælde kognitiv terapi.

I sværere tilfælde behandler man medicinsk med centralstimulerende midler. Behandlingen startes på børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier eller hos speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller pædiatri med særlig erfaring i ADHD. Behandlingen kan på et tidspunkt overgå til egen læge.

Opfølgning under behandling
Det er vigtigt, at børn med ADHD følges op. Børn som behandles med medicin, dvs. børn med udtalte gener, bør komme til regelmæssige kontroller. Det kan også være aktuelt at teste barnet på ny med nogle års mellemrum, afhængigt af alder, og hvor godt barnet har det.

Bivirkninger af medicinen kan forekomme og er også en grund til at kontakte lægen. Det kan være symptomer som tab af appetit, søvnvanskeligheder og øget irritabilitet. En del af børnene, som bruger stimulerende medicin, kan over tid tabe i vægt. Dette er også en grund til, at kontroller er vigtige.