Priser på vaccinationer og attester som ex sygemelding og kørekortsattest

Nedenstående vaccinationspriser er inkl. rejsemedicinsk rådgivning. Vores rådgivning og anbefalinger er i henhold til de retningslinier, der er udarbejdet for infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital ved overlæge Mads Buhl, som er hovedforfatter til “Rejsemedinsk håndbog”, som opdateres årligt.

Book venligst tid til rejsemedicinsk konsultation i meget god tid, da mange af vaccinationerne forløber over flere måneder inden afrejse. Også så de vacciner, du skal have, er bestilt hjem/recept på apoteket. Du booker først en tid til konsultation, hvor rækkenfølgen af vaccinationer planlægges. Og en ny/nye konsultation/konsultationer, hvor vaccinerne gives. Til almindelige vaccinationer som stivkrampe- og influenzavaccination gives vaccinen ved 1 konsultation. Er du medlem af sygeforsikringen Danmark, bør du undersøge, om du kan få en del af udgiften til vaccine refunderet.
Rejsevaccinationskonsultationer dækkes ikke af sygesikringen, nedenstående priser på vacciner er inkl rejsemedicinsk vejledning.

Vi tilbyder også Mantoux-test for tuberkulose, prisen er 300,-.

Vaccinationer

VaccinationHoldbarhedPris per stkSamlet pris
Hepatitis A voksen (Vaqta (1.0 ml))25 år ved 2 vaccinationer500,-1000,-
Hepatitis A barn 1-17 år (Vaqta, 0.5 ml)25 år ved 2 vaccinationer400,-800,-
Hepatitis A+B voksen (Twinrix)35 år ved 3 vaccinationer600,-1800,-
Hepatitis A+B barn 1-15 år (Ambirix)35 år ved 2 vaccinationer i løbet af ½ år600,-1800,-
Influenza, alm.1 år150,-150,- (gratis ved visse kroniske lidelser/tilstande, for gravide og for personer > 65 år)
Stivkrampe (Tetanusvaccine)10 år150,-150,-
Pneumokok-lungebetændelse (Prevenar 13: PCV13-valent)5 år500,-500,- (gratis for visse kroniske lidelser, KOL-patienter>65 år el. lungefkt. (FEV1) nedsat med 40 %)
HPV-vaccine (Cervarix)Livstid ved 3 vaccinationer i løbet af ½ år700,-2100,-
Gul feber voksen og barn 1-15 år (Stamaril)10 år300,-300,-
Gammaglobulin mod hepatitis A (voksen)Livslang
Hepatitis B voksen
(Engerix)
10 år/livstid ved 3 vaccinationer400,-1200,-
Hepatitis B barn 1-15 år
(Epaxal barn)
10 år/livstid ved 3 vaccinationer300,-900,-
Meningokok-meningitis (A+C+W135+Y) (Menveo voksen)3 år600,-600,-
Meningokok-meningitis (Nimerix barn)3 år650,-650,-
Japansk hjernebetændelse (Ixiaro)3 år ved 2 vaccinationer med 28 dages interval1000,-2000,-
Tuberkulose (BCG)10 år400,-400,-
Tyfus (Typhim, voksen)3 år400,-400,-
Tyfus (Vivotif, voksen, kapsler synkes)300,-300,-
Hundegalskab (Verorab voksen)5 år ved 3 vaccinationer800,-2400,-
Rotavirus (Rotarix) 2 doser, drikkes2 år ved 2 doser 1400,-2800,-
Kolera kapsler (Dukoral, voksen, barn > 6 år, recept på apoteket)350,-350,-
Kolera kapsler (Dukoral, barn 2-6 år, recept på apoteket)300,-300,-
Helvedesild (Zostavax)1400,-2800,-
TBE (tick born encephalitis, skovflåt, voksen, Ticovac)3-5 år ved 3 doser400,-800,-
TBE (tick born encephalitis, skovflåt, barn, Ticovac)3-5 år ved 3 doser400,-800,-
BCG mod tuberkulose300,-300,-

Hepatitis A vaccine (Havrix el. Vaqta): 1. dosis (1 ml) gives senest 15 dage før afrejse, 2. dosis (1 ml) indenfor 1 år. Gives i.m. i musculus deltoideus.

Hepatitis A vaccine (Vaqta) 1. dosis (0.5 ml) gives senest 15 dage før afrejse, 2. dosis (0.5 ml) gives indenfor 1 år. Gives i.m i musculus deltoideus.

Hepatitis A+B vaccine (Twinrix, voksen): 1. dosis (1.0 ml) dag 0, 2. dosis (1.0 ml) efter 1 md og 3. dosis efter 6-12 mdr, man er først beskyttet ordenslig efter 2. dosis, som således skal være inden afrejse skal have 1. og 2. vaccination inden afrejse. Gives i.m. i musculus deltoideus.

Hepatitis A+B vaccine (Ambirix, barn 1-16 år): 1. dosis (0.5 ml) dag 0, 2. dosis (0.5 ml) efter 1 md og 3. dosis efter 6-12 mdr, man er først beskyttet ordentlig efter 1. og 2. dosis, som således skal være inden afrejse. Gives i.m. i musculus deltoideus.

Influenza vaccine: 1.0 ml i.m. i musculus deltoideus.

Stivkrampevaccine (Tetanusvaccine): 1.0 ml i.m. (dybt intramuskulært). Ved revaccination indenfor 10 år gives 1 dosis som vaccination. Ved primærvaccination gives 1. dosis dag 0, 2. dosis dag 28 og 3. dosis 360 dage efter 2. dosis.

Pneumokok vaccine (Prevenar 13): 0.5 ml i.m. i musculus deltoideus.

Gul feber vaccine (Stamaril): 0.5 ml i.m. i regio deltoideus.

Gammaglobulin mod hepatitis A voksen: 2.0 ml svt 2-3 mdr, 3.0 ml svt 3-4 mdr, 5.0 ml svt 4-5 mdr ). Gives i.m..

Hepatitis B vaccine (Engerix): 1. dosis (1.0 ml) dag 0, 2. dosis (1.0 ml) dag 30 og 3. dosis (1.0 ml) dag 180. Man er først beskyttet ordentlig efter 2. dosis, som således skal være inden afrejse. Gives i.m. i musculus deltoideus.

Hepatitis B vaccine (Epaxal, børn 1-15 år): 1. dosis (0.5 ml) dag 0, 2. dosis (0.5 ml) dag 30 og 3. dosis (0.5 ml) dag 180. Man er først ordentlig beskyttet efter 2. dosis, som således skal være inden afrejse. Gives i.m. i musculus deltoideus.

Meningokok vaccine (Menveo voksen): 0.5 ml i.m. i m. deltoideus.

Meningokok vaccine (Nimerix barn > 2 år): 0.5 ml i.m. i m. deltoideus.

Japansk hjernehindebetændelse vaccine (Ixiaro voksen): 1. og 2 dosis à 0.5 ml i.m. med 4 ugers interval. 3. dosis 0.5 ml i.m. efter 1 år. Gives i m. deltoideus.

Tuberkulose vaccine (BCG):

Tyfus vaccine (Typhim voksen): 0.5 ml i.m. i m. deltoideus.

Tyfus vaccine (Vivotif voksen): 1 kapsel dag 1, 3 og 5.

Hundegalskab vaccine (Verorab voksen): 1 ml i.m. dag 0, 7 og 28. Gives i.m. i m. deltoideus.

Rotavirus vaccine (Rotarix): 2 doser med mindst 4 ugers interval ved 2 mdr`s alder og 4 mdr`s alder og afsluttet inden 24 ugers alder.

Kolera vaccine (Dukoral voksen, barn > 6 år): Ialt 2 doser med 1 uges interval.

Kolera vaccine (Dukoral barn 2-6 år): Ialt 3 doser med 1 uges interval.

Helvedesild vaccine (Zostavax): 0.65 ml i.m. i m. deltoideus.

TBE vaccine (Ticovac voksen): 3 doser ialt, 1. dosis 0.5 ml i.m., 2. dosis 0.5 ml i m. efter 1-3 mdr og 3. dosis 0.5 ml i.m. efter 9-12 mdr. Gives i.m. i m. deltoideus.

TBE vaccine (Ticovac junior, barn > 1 år og < 16 år): 3 doser ialt, 1. dosis 0.25 ml i.m., 2. dosis 0.25 ml i.m. efter 1-3 mdr og 3. dosis efter 9-12 mdr. Gives i.m. i m. deltoideus. HPV-vaccination (Cervarix) 1. dosis (0.5 ml i.mi.) dag 0, 2. dosis (0.5 ml i.m.) 1 md efter, 3. dosis (0.5 ml i.m.) 5 mdr efter. Gives i m. i m. deltoideus. Attester
Medicin-/pillepas
Visse lande kræver attest, når du rejser, det vil sige, at du skal have attest på,
at den medicin du medbringer, kun er til eget brug. Attesten kaldes også pillepas.

ArtPris
Friattest ved sygemelding500,-
Mulighedserklæring ved sygemelding500,-
Varighedserklæring ved sygemelding500,-
Rejseafbud500,-
Fritagelse for aktivitet500,-
Efter anmodning500,-
Andre per halve time1000,-
Kørekortsattest500,-
Pille-/medicinpas500,-

Kørekortsattest, nye regler fra d. 1.3.15
Fra 1. marts 2015 kræver en fornyelse af kørekortet ved 70 år ikke længere en lægeerklæring

Folketinget har vedtaget en ændring af færdselsloven, som har betydning for alle, som fylder 70 år.

For de fleste billister gælder, at kørekortet udløber, når man bliver 70 år.

Der ændres ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på et kørekort, men fra den 1. marts 2015
kræver det ikke længere en lægeerklæring at få det fornyet.
Man kan ved at henvende sig til Borgerservice få sit kørekort fornyet, til man er 75 år.

I aldersgruppen fra 75 til 80 år kræver fornyelse en lægeattest, og kørekortet udstedes med en
gyldighedsperiode på 2 år ad gangen.

Fra det 81. år vil gyldighedsperioden fortsat kun være på 1 år ad gangen.

Sygemelding og lægeerklæringer

Sygemelding i forhold til arbejdspladsen kan principielt foregå på to måder, og det er i begge tilfælde arbejdsgiver, der tager initiativ til attestation. Begge dokumenter medbringes til praksis:
Enten mulighedserklæringen med udfyldt side 1 eller skriftlig anmodning om varighedserklæring.
Mulighedserklæring:
Attesten har til formål at bidrage til fastholdelsen af medarbejdere, der aktuelt er sygemeldte, eller som har gentagne sygemeldinger. Her det kan være nødvendigt med en erklæring fra lægen. Udgangspunktet er derfor arbejdspladsens eget forslag til kompenserende ændringer i den sygemeldtes arbejdsforhold. Dette udfyldes på side 1. Mulighedserklæringen kan anvendes, når der er usikkerhed om, hvad medarbejderen kan rent arbejdsmæssigt med de helbredsproblemer, der er.
Dette forslag bringer den ansatte med til lægen, der så vurderer, om forslagene er hensigtsmæssige i forhold til den ansattes helbred. Selve blanketten “Mulighedserklæringen” ligger hos arbejdsgiver, eller arbejdsgiver kan hente den på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.
Pris kr. 500, som betales kontant i klinikken.

Varighedserklæring:
En arbejdsgiver har efter Funktionærlovens § 5, stk. 4 ret til efter 14 dages sygdom hos en funktionær at kræve nærmere oplysning om varigheden af funktionærens sygdom. Oplysningen gives i en erklæring udstedt af funktionærens egen læge eller – hvis arbejdsgiveren stiller krav herom – en af funktionæren valgt specialist.
Erklæringen, der normalt betegnes “Varighedserklæring”, udstedes på lægens eget brevpapir. Selvom praktiserende læger er speciallæger i almen medicin, kan de ikke udstede erklæringen, hvis arbejdsgiveren har krævet en erklæring fra en specialist.

Arbejdsgiver har ikke ret til fra lægen at få oplysninger om sygdommens art.
Erklæringen udleveres efter udfyldelsen til den ansatte.
Varighedserklæringen honoreres af arbejdsgiveren efter regning, men skal betales kontant i klinikken ved udstedelse, kr. 500.

Friattest
Ved siden af kan der ved behov indhentes en almindelig lægeerklæring-en friattest.

Konsultationer og sygebesøg

Ydelse 
Sygesikringsgr. 2 konsultation300,-
Sygesikringsgr. 2 sygebesøg500,-
Sygesikringsgr. 2 telefonkonsultation50,-
Sygesikringsgr. 2 e-mailkonsultation og receptfornyelse via hjemmesiden100,-
Selvbetaler konsultation600,-
Selvbetaler sygebesøg1000,-

Betaling kun kontant
Der modtages KUN KONTANT betaling, der er ikke mulighed for kort-betaling eller mobilepay eller betaling via indbetalingskort.