Kronisk sygdom
Har du kronisk sygdom som for eksempel:

Hjertekarsygdomme
• Forhøjet blodtryk
• Forkammerflimmer/atrieflimmer
• Fårligt hjerte med nedsat hjertepumpefunktion
• Åreforkalkning i kranspulsårerne/angina pectoris/hjertekrampe/haft blodprop i hjertet
• Haft blodprop i hjernen el. blødning i hjernen
• Haft blodprop i ben el. arm
• Haft blodprop i lunge
• Åreforkalkning i ben

Diabetes/sukkersyge

Overvægt

PCO (polycystik ovariesyndrom)

Nedsat immunforsvar

Lungesygdomme
• Rygerlunger/COLD/KOL/kronisk bronkitis
• Astma

Allergi

Høfeber

Migræne

Forhøjet stofskifte

For lavt stofskifte

Knogleskørhed/osteoporose

Nyresygdom

Podagra (urinsur gigt)

Psykisk sygdom
• Angst
• Depression
• ADHD
• OCD
• Borderline
• Bulimi/anoreksi
• Demens
• Depression
• Bipolar (manio-depressiv lidelse)
• Skizofreni
• Stress

er det vigtigt med kontrol hver 3. – 6. måned for at sikre, at du får den rette behandling udfra gældende rekommendationer og for at kunne forebygge senkomplikationer til sygdommene. Derfor tilbyder klinikken, at patienter med en kronisk sygdom kommer til kontrol regelmæssigt, enten hos læge eller sygeplejerske. Afhængig af hvilken sygdom det drejer sig om, vil der blive taget blodprøver, kontrolleret vægt, samt talt om livsstil. Så vidt muligt vil vi sammen med patienten opstille mål for behandlingen og definere, hvor der med fordel kan gøres en indsats til næste gang.

Årskontrol
Hvert år tilbydes en årskontrol. Her går vi mere i dybden med bl.a. screening for mulige komplikationer, samtale om eventuelle medicinbivirkninger samt mulighed for undervisning og motion i kommunalt regi. Hvis der indgår blodprøvesvar eller andre mere tidskrævende laboratorieundersøgelser vil kontrollen typisk være opdelt i to besøg med 1-2 ugers mellemrum.

Så vidt muligt ligger årskontrollen i den måned, hvor patienten har fødselsdag. Vi anbefaler patienterne selv at huske på at få lavet en aftale til kontrollen, men vil naturligvis minde patienter om det, hvis de er her i andet ærinde. Indimellem vil vi have særlig fokus på en given patientgruppe og i denne anledning rette henvendelse per brev til patienterne med en opfordring til at lave en aftale om kontrol.

Se Lyngby-Taarbæks Kommunes forebyggende tilbud og forløbsprogrammer på her (Klik på teksten)

Definition af kronisk sygdom
Sundhedsstyrelsen definerer kronisk sygdom som:

• Tilstanden er vedvarende og fører ubehandlet til dårligere livskvalitet og/eller tidligere død.

• Jo tidligere sygdommen opspores jo større muligheder er der for at bedre prognosen og forebygge forværring (proaktiv indsats).
• Sygdommen har blivende følger.

• Sygdommen medfører forandringer, som ikke bedres.

• Der er behov for langvarig behandling eller pleje.

• Der er behov for rehabilitering.