Hjernerystelse

Hjernerystelse – patientvejledning

Hvis dit barn har været udsat for slag eller stød mod hovedet, kan der være risiko for hjernerystelse.

I skal være opmærksomme på følgende symptomer:
– Svær og tiltagende hovedpine.
– Opkastninger.
– Tiltagende sløvhed eller besvær med at komme i kontakt med barnet.
– Underlig eller uforståelig adfærd og tale.
– Kramper eller muskeltrækninger.
– Har hukommelses besvær.
– Får dobbeltsyn, er lyssky eller har forskellig størrelse pupiller.
Hvis barnet har behov for at sove, skal det vækkes hver ½ time de første 6 timer. Barnet bør første nat sove inden for høreafstand og vækkes et par gange i løbet af natten.

Hvis nogle af ovenstående symptomer fremkommer, skal der søges læge.

For at nedsætte risikoen for, at jeres barn får følger af hjernerystelsen, er det vigtigt, at fysisk aktivitet – læsning – TV – PC og høj musik begrænses de næste par uger. Barnet skal dog kun ligge i sengen ved behov.
Aktiviteterne kan genoptages gradvist i takt med, at barnet får det bedre.

Daginstitution og skole:

Barnet bør holdes hjemme det første døgn.

Hvis jeres barn 2 uger efter fortsat har symptomer efter hjernerystelsen, så som hovedpine, hukommelsesbesvær, er irritabelt, eller i på nogen anden måde er bekymret, skal I kontakte egen læge.

Hvis jeres barn i månederne efter hjernerystelsen får hukommelses- eller koncentrationsbesvær, hovedpine eller ændrer adfærd, skal I ligeledes kontakte egen læge.