Velkommen

Velkommen

til klinikken

Velkommen til læge Hanne Elisabeth Lunau`s klinik


 

 

 

KOM I GOD TID-LETBANEARBEJDE


Der er letbanearbejde udenfor lægehuset og kun fodgængerovergange i nærheden af Buddingevej 54, det er mellem lægehuset og krydset mellem Nybrovej og Buddingevej og i krydset Buddingevej og Christian den X`s Alle Der kan ikke parkeres på Buddingevej gr letbanearbejdet, parkering er på de omkringliggende småveje, der er i retning mod Kærmindevej Det er privat parkering på siden af lægehuset ud mod Kærmindevej

MEDBRING ALTID DIT
GULE SUNDHEDSKORT/SYGESIKRINGSBEVIS/HAV DET PÅ APP`en MIT SUNDHEDSKORT

   

NU ER DER ONLINE BOOKNING IGEN HOS SÅVEL SYGEPLEJERSKE SOM LÆGE

Man kan via app'en MIN LÆGE bestille tider, medicin, skrive korte beskeder og efter aftale få en videokonsultation i særlige tilfælde.
( Videokonsultationer er muligt efter aftale med klinikken)
APP: MEDICINKORTET

Her kan du se al din medicin inkl se, hvilke recepter, der er på nettet,  og du kan bestille din faste medicin

APP MIN SUNDHEDSPLATFORM (SP)
APP LÆGEVEJEN
 
AKUT SYGDOM ELLER AFBUD
Ved akut opstået sygdom eller ængstelse herfor, og hvor det ikke kan udskydes til den følgende hverdag eller afbud, vil du på telefonsvareren til klinikkens tlf nummer 45 87 16 02 få oplyst det akut tlf nummer, du ringer til.
Efter kl 16 samt i weekender og på helligdage, henvises til Akuttelefonen 1813.
Ved akut og alvorlig brug for lægehjælp ring 112.

 

 

Influenzavacciner er kommet for børn ml. 2-6 år:
Vaccinerne skal gives 2 gange med 4 ugers mellemrum.

INFLUENZAVACCINATIONER 2023

Vi tilbyder gratis vaccination i klinikken fra 1. oktober 2022-15. januar 2023 til flg grupper:   

+65 år* Kronisk syge** 

Gravide i 2. og 3.trimester 

Børn 2-6 år   https://www.sst.dk/da/Influenza   

*) VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT HVIS DU ER OVER 85 ÅR SKAL DU KONTAKTE OS MHP EN TID   **)hvis du har en af de følgende kroniske sygdomme:

  • kronisk lungesygdom f ex KOL eller astma 
  • hjerte-kar-sygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) 
  • diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • medfødt eller erhvervet immundefekt 
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft 
  • kronisk lever- og nyresvigt 
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor din tilstand ifølge din lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

 

 

 

Når du opretter dig som bruger af hjemmesiden øverst oppe under "SELVBETJENING":

Når du skal vælge klinik, skriv "Hanne", så kommer "Læge Hanne Elisabeth Lunau" op, som du vælger.

 

Når du er oprettet vil vi være rigtig glade for at DU SKRIVER EN BESKED om hvem din/jeres tidligere læge var, og at vi må indhente din/jeres journal/journaler fra denne med angivelse af alle cpr-numre i hustanden.

Alternativt kan du kontakte din tidligere egen læge og bede om at få din journal sendt til os.

Det sker næsten aldrig, at din/jeres tidligere journal/journaler automatisk overføres, selvom du har sat hak ved fluebenet i forbindelse med lægeskiftet.

Så har vi journalen/journalerne klar, når du/I kommer hos os 1. gang.

Husk at oprette hvert enkelt familiemedlem i husstanden separat.

 

BEMÆRK venligst læs hele denne meddelelse igennem:
Når du er oprettet som bruger af klinikkens hjemmeside, du er på nu, så kan du skrive beskeder og lave receptfornyelser, beskeder læses ca hver halve time, hvis din besked drejer sig om noget AKUT, vil den blive besvaret indenfor 30 min el mindre. Skriv altid dit telefonnummer !
Beskeder og receptfornyelser behandles i prioriteret rækkefølge alt efter hvor akut henvendelsen er, der kan gå op til 3-5 dage.
Det er vigtigt, at vi fortsat sikrer os at dit helbred er det bedst mulige, så du er bedst rustet mod alt også corona virus infektion.
Så ring akut ved brystsmerter, åndenød, syge børn, feber, ondt i maven, blærebetændelse, ondt i halsen, angst, psykisk skidt osv..
De regelmæssige kontroller af sygdom som astma, KOL, diabetes, psykisk sygdom, forhøjet blodtryk, hjertelidelser osv foregår stadigt og uændret.

 

TELEFONKONSULTATIONER:

KLINIK TELEFON 45 87 16 02

AKUT-TELEFONEN Du får oplyst det tlf nummer, du ringer videre til.

Må aldrig bruges til tids- og medicinbestilling eller almindelige forespørgelser.

MAIL-KONSULTATIONER

Bruges til KORTE forespørgsler vedrørende sygdom, prøvesvar osv. Det er IKKE velegnet til længere dialoger eller at stille spørgsmål om flere emner i samme mail.

Vi modtager hver dag rigtig mange mails og det er derfor vigtigt, at du overvejer, om mail er velegnet til din problematik, eller om du måske hellere skal bestille en tid med det samme i stedet for.

MEDICINBESTILLING

Skal ikke foretages ved mail, men foretages i medicinmodulet, medmindre din medicin ikke er synlig for dig dér, så kan du skrive en mail eller ringe til os. Så gør vi din medicin synlig for dig, så du fremover kan bestille din vanlige medicin den vej.

 

Tidsbestilling

Du kan ikke bestille tid til blodprøver uden først at have aftalt det med os eller at blodprøverne foregår i forbindelse med regelmæssig opfølgning på kroniske sygdomme, som diabetes, stofskiftelidelser, forhøjet blodtryk, KOL osv.. Snak med lægen eller sygeplejersken om relevante intervaller mellem blodprøve kontrollerne.

 

 

 

Ved mistanke om sygdom COVID-19, så ring til os. Mød IKKE op i klinikken.
Vi er nu i en ny fase af epidemien. Følgende er gældende:
Ved let sygdom bliv hjemme og undgå tæt kontakt med andre, også egen husstand.
Bliv hjemme indtil 48 timer efter, du føler dig rask.
Ved sværere sygdom: Ring til os, eller i vagttid til akutfunktionen: 1813.
Sundhedsstyrelsen byder til med rigtig god og opdateret vejledning:
sst.dk/corona  eller corona hotline: 70 20 02 33
Se desuden politiets vejledning: Coronasmitte.dk

COVID-19

Seruminstituttet om COVID-19

Sundhedsstyrelsen om COVID-19

Danish National Health authotities about COVID-19

 

Som patient er du altid velkommen til at komme med ris - og ros, samt forslag til forandring!

 

PROBLEMER MED HJEMMESIDEN:

Kontakt A-DATA på https://www.aftalebogen.dk/TekniskeProblemer.aspx
 

FERIER:

Juleferie 2022:                                                                                                                                                                                                       Påskeferie 2023:
Store Bededagsferie 2023:
Kristi Himmelfartsferie 2023:
Pinseferie 2023:
 

 

NYHEDER

tryk på links for at læse mere

Blodtryksmedicin og hudkræft

HPV-Vaccination