Graviditetsundersøgelser

Graviditetsundersøgelser
Der er 3 faste graviditetsundersøgelser:

  • 1. graviditetsundersøgelse i uge 6-10
  • 2. graviditetsundersøgelse i uge 22-24
  • 3. graviditetsundersøgelse i uge 32-34

Ved alle graviditetsundersøgelser skal der bestilles 1 tid hos sygeplejerske/sosu assistent og 1 tid hos lægen, samme dag i forlængelse af hinanden, undtaget 1. graviditetsundersøgelse, hvor 1. del er hos sygeplejeske/sosu assistent og 2. del efter ca. 1 uge hos sygeplejerske/so su ass/læge.

Ved alle graviditetsundersøgelser, 1. del, skal medbringes en urinprøve.

Urinprøven laves som en midtstråleurinprøve, hvor du først tisser lidt i toilettet og først derefter i et engangskrus. Fra engangskruset hælder du urinen over i et uringlas, som du kan få udleveret hos os.

1. graviditetsundersøgelse uge 6-10

Udfyldelse af graviditetspapirer

Ved 1. graviditetsundersøgelse udfyldes alle graviditetspapirerne, der er 2 sæt, 1. sæt er vandrejournal side 1 og side 2, 2. sæt er svangrejournal side 1 og 2.

Graviditetsblodprøver

Du får taget graviditetsblodprøver, svar på graviditetsblodprøver gives ved konsultation ca. 1 ½ uge efter 1. graviditetsundersøgelse.
Er du rhesus negativ blodtype, skal du have taget blodprøve igen i uge 25, hvor man ved en blodprøve på dig bestemmer fostrets blodtype.

Blodtryk

Vægt

BMI

Urinundersøgelse for sukker og protein, for hvide blodlegemer og nitrit (infektion) og for røde blodlegemer (blod)

2. graviditetsundersøgelse uge 22-24

Blodtryk

Vægt

BMI

Urinundersøgelse for sukker og protein, for hvide blodlegemer og nitrit (infektion) og for røde blodlegemer (blod)

Undersøgelse af fostrets hjertelyd med Doptone/ultralydsapparat, FHR foster hjerte rate

Måling af afstanden fra livmoderens øverste begrænsning (fundus) til skambenet (symfysen), symfyse-fundus mål

Notering af evt. væskeophobninger/hævelser (ødemer)

3. graviditetsundersøgelse uge 32-34

Blodtryk

Vægt

BMI

Urinundersøgelse for sukker og protein, for hvide blodlegemer og nitrit (infektion) og for røde blodlegemer (blod)

Undersøgelse af fostrets hjertelyd med Doptone/ultralydsapparat, FHR foster hjerte rate

Måling af afstanden fra livmoderens øverste begrænsning (fundus) til skambenet (symfysen), symfyse-fundus mål

Notering af evt. væskeophobninger/hævelser (ødemer)

Undersøgelse af fostret stilling, ved hovedstilling=hovedet ned, om hovedet står fast, eller om det kan rokkes/bevæges. Hvis hovedet ikke står fast, er det vigtigt, at du, hvis fostervandet går i en skylle, forbliver i liggende stilling og lader dig hente af en ambulance. Dette grundet risikoen for navlesnorsfremfald, hvor navlesnoren kommer ud før hovedet og afklemmes mellem hovedet og din bækkenåbning, sådan at fostrets blodforsyning afklemmes.