Klinikken varetager kost- og motionsvejledning. F.eks ved:

  • Ønske om vægttab
  • Diabetes
  • Fokus på kolesterolfattig kost

Vi tilbyder individuelle samtaler, hvor vi kortlægger uhensigtsmæssige vaner og livsstil. Herefter hjælper vi den enkelte til selv at se og forstå mulighederne for nødvendige ændringer.
Du definerer selv dine personlige mål, og sygeplejersken hjælper dig med at nå dem.
Vi måler vægt, livvidde og udregner BMI (Body Mass Index). Relevante skriftlige informationer udleveres. Der er mulighed for længere forløb, hvor vi udfører vægtkontroller, indtil målet er nået.
Der bestilles tid til kostsamtale hos sygeplejersken eller lægen. Ved hvert besøg afsættes 15 minutter.
HUSK VENLIGST AT MELDE AFBUD, hvis forløbet evt. ønskes afbrudt.

Motion
Regelmæssig fysisk aktivitet forebygger en række alvorlige kroniske sygdomme som f.eks. hjertesygdom, diabetes og knogleskørhed, desuden sænker motion cholsteroltal og fedttal.
Endvidere kan motion bedre symptomer fra muskler og led.
Endelig har det vist sig, at fysisk aktivitet har en behandlingsmæssig effekt på forhøjet blodtryk, diabetes, forhøjet kolesterol og overvægt.

Konditionstræning
I dag bruger man 2 udtryk indenfor motion som konditionstræning nemlig: kredsløbskondition og stofskiftekondition.
Ved kredsløbskondition forbedrer den aktive sin iltoptagelsesevne og dermed sin udholdenhed ved f.eks løb, cykling og svømning.
Ved stofskiftekondition forbedrer man ved træning sit stofskifte uden at man nødvendigvis træner så hårdt, at kredsløbet bedres.
Der er her tale om træning ved lav eller moderat intensitet, som vi kender det fra hverdagen: at gå i stedet for at køre i bil på korte afstande, at tage trappen i stedet for elevatoren, at gå en tur med hunden i stedet for med sofaen.
Denne træning viser sig ved bedring af kolesteroltal, lavere blodtryk og lavere blodsukker.
Det er ved stofskifte-konditionstræning ikke så væsentligt, hvor hårdt man træner, men der imod hvor længe man træner: Jo længere, jo hyppigere, jo bedre.

Kostvejledning
Klinikkens sygeplejersker varetager kost- og motionsvejledning. F.eks ved:

  • Ønske om vægttab
  • Diabetes
  • Fokus på kolesterolfattig kost

Vi tilbyder individuelle samtaler, hvor vi kortlægger uhensigtsmæssige vaner og livsstil. Herefter hjælper vi den enkelte til selv at se og forstå mulighederne for nødvendige ændringer.
Du definerer selv dine personlige mål, og sygeplejersken hjælper dig med at nå dem.
Vi måler vægt, livvidde og udregner BMI (Body Mass Index). Relevante skriftlige informationer udleveres. Der er mulighed for længere forløb, hvor vi udfører vægtkontroller, indtil målet er nået.
Der bestilles tid til kostsamtale hos sygeplejersken. Ved hvert besøg afsættes 20 minutter.
HUSK VENLIGST AT MELDE AFBUD, hvis forløbet evt. ønskes afbrudt.