Klinikken deltager løbende i uddannelsen af læger til speciallæger. Du kan derfor blive konsulteret af en uddannelseslæge, som er færdiguddannet læge igang med videreuddannelse til speciallæge, din konsultation med uddannelselægen vil altid være under supervision af læge Hanne Elisabeth Lunau.

Uddannelseslæge
Alle læger skal som en del af deres efteruddannelse ansættes ½ år hos en praktiserende læge som praksisreservelæge.

Da vi er godkendt som efteruddannelsessted, vil der ofte være en ekstra læge tilknyttet klinikken.

Alle beslutninger, der tages af uddannelseslægen, vil hver dag blive drøftet med den ansvarlige læge.

Såfremt du ikke har lyst til at deltage i denne videreuddannelse af uddannelseslægen, beder vi dig fortælle det til sygeplejerskerne/sekretæren, når du booker tiden til konsultation, og dit ønske vil blive respekteret.