Velkommen til klinikkens hjemmeside
Læge Hanne Elisabeth Lunau

 

VEJARBEJDE:

Der er i øjeblikket vejarbejde, letbanearbejde, på Buddingevej, du kan ikke parkere på Buddingevej fra Lyngby Station og op til Nybrovej, kør i stedet mod Kærmindevej og brug de omkringliggende småveje til parkering.

Og hvis du kommer gående eller cyklende er der 2 steder på Buddingevej fodgængerovergang lidt væk fra lægehuset mod dels højre og dels venstre.

 

VORES AKUT TELEFONNUMMER oplyses på telefonsvareren.

 

 

Akut-telefonen må ALDRIG bruges til tids- og medicinbestilling eller almindelige forespørgsler, kun til akutte tilstande og til afbud.

MAIL-KONSULTATIONER bruges til, korte forespørgsler vedrørende sygdom, prøvesvar osv. Det er IKKE velegnet til længere dialoger eller at stille flere spørgsmål i samme mail.

Medicinbestilling skal ikke foretages ved mail, men foretages i medicinmodulet. Hvis din medicin ikke er synlig for dig dér, kan du ringe til os, så kan vi gøre dem synlige for dig, så du fremover kan bestille din vanlige medicin den vej.

Henvisninger til speciallæger, undersøgelser, fysioterapi, psykologer osv., kan ikke bestilles ved mail. Alle henvisninger skal forudgået af en konsultation, så vi sammen kan lægge den bedste plan for udredning og behandling.

Vi modtager hver dag rigtig mange mails og det er derfor vigtigt, at du overvejer, om mail er velegnet til din problematik, eller om du måske hellere skal bestille en tid med det samme i stedet for.

 

 

 

KLINIKKEN HAR ÅBENT FOR TILGANG AF NYE PATIENTER, SOM OGSÅ ER MEGET VELKOMNE

Der er gode parkeringsmuligheder og fin beliggenhed i forhold til offentlig transport

 

På hverdage efter kl. 16.00 og i weekender tages kontakt til regionens akuttjeneste:

1813

 

I GODE HÆNDER OG GOD TID TIL PATIENTERNE

Der er intet, der er for pinligt eller for småtteri agtigt, derfor fortæl os, hvad det er, så skal vi hjælpe dig på bedst mulige måde.

ALTID GOD OG RAR ATMOSFÆRE, I ROLIGE OMGIVELSER
Vi tilstræber altid at gøre vores bedste med en god stemning i klinikken, hvor vi byder dig velkommen med et smil, så du føler, her er rart.

Har du ros eller ris til os, sig det endelig, så vi kan blive endnu bedre, og tingene forløber glat. Vi vil så gerne undgå unødige misforståelser.

Har du gode ideer til os, vil vi rigtig gerne høre om dem.

MEGET HØJ FAGLIGHED OG FLEXIBILITET
Det er vores mål at yde lægefaglig behandling og rådgivning af højeste kvalitet. Samtidig lægger vi meget vægt på tillid, respekt og samarbejde med dig som patient i klinikken og i centrum. I fællesskab sammen med dig, tilstræber vi at tilrettelægge din behandling på den bedste og mest hensigtsmæssige måde.

Vi er stolte af vores arbejde, vi er glade for vores måde at være på, et arbejde, som udover det ren behandlings mæssige også indbefatter, vi er meget opmærksom på, om der er særlige hensyn, ex. hvis du ikke bryder dig om at sidde i venteværelset med andre patienter omkring dig, det kan være en udfordring for ex. en patient med psykisk lidelse.

Er der en dårlig patient, der har det meget skidt eller et barn, som græder utrøsteligt i venteværelset, så kommer disse patienter ind før de andre. Vi håber meget for din forståelse, og i øvrigt er det måske dig en dag, som har et akut behov for at blive tilset før end de andre patienter, selvom de andre har tid før dig. Hvor det er muligt, prøver vi selvfølgelig at få det hele til at gå op i en højere enhed, sådan at vi naturligvis lige har spurgt de øvrige patienter i venteværelset om deres tidsplan.

I øvrigt har vi lang elastik, så det håber vi, du også har.

E-KOMMUNIKATION:

Tidsbestilling, receptfornyelse og e-mail-konsultation:

Lav receptfornyelse, skriv og book ALTID i pågældende persons cpr-nr, så der ikke bliver misforståelser, og sådan at alt er korrekt i journalerne.

Når du booker en tid, kan du oftest gøre det ved at vælge konsultation eller kort konsultation eller meget kort konsultation, hvis du er i tvivl om konsultationstypen, så skriv til os eller ring.

Klik på menupunktet “Selvbetjening” i menuen, så kan du oprette dig som patient, booke tider, lave receptfornyelser og skrive beskeder til os, og vi kan skrive beskeder til dig.

Fortæl kort vores sekretær/sygeplejerske, hvad det drejer sig om, så kan vi bedre forberede os til, du kommer og sætte den nødvendige tid af.

Funktionerne her på siden er gratis for dig som patient. Du skal ikke betale penge for oprettelse eller for at benytte dig af hjemmesiden.

 

DER ER ALTID MULIGHED FOR HJÆLP:

Telefontider, se forsiden.

Klinikkens tlf nummer:

45 87 16 02

Udenfor telefontiden træffes vi på akutlinjen og kun akutte problemstillinger eller afbud på telefonnummeret, som oplyses på telefonsvareren

Hvor der kan være nogen ventetid, da vi i dette tidsrum har patienter i konsultation.

Ved akut opstået sygdom inden for dagarbejds tiden kl. 08.00-16.00, men uden for den almindelige telefontid, henviser telefonsvarer til lægehjælp via vores akuttelefon.

Enkelte dage om måneden vil det efter kl. 12.00 være til en lægekollega i området, idet klinikken er med i en fælles telefonring for praktiserende læger i området.

Hvornår er det akut ? 
Ved pludselig, svær nyopstået sygdom; det kan eksempelvis være brystsmerter, åndenød, pludselig nedsat syn eller pludselig blindhed eller forvirring, bevidsthedsforstyrrelse, blødning eller stærke mavesmerter.

Det kan også være pludselig forværring af erkendt sygdom, som ex. rygsmerter, migræne, hovedpine.

Er du angst, meget urolig og/eller bange, ex. for at fejle noget alvorligt som kræft, kan du også altid få en tid til konsultation samme dag, angst,

Det er en tryghed altid at kunne få direkte kontakt med lægen, men når du ringer på den akutte telefonlinje, skal du dog tænke på, at dette afbryder konsultationen for en anden patient.

Derfor brug kun akuttelefonen, når det er nødvendigt.

Ved akut sygdom eller angst kan du få tid samme dag – Læs midt på forsiden. Skriv en besked til os med dit telefonnummer, vi svarer dig akut/hurtigt og giver dig tid samme dag.

Eller ring på tlf.: 45 87 16 02 i telefontiden, se forsiden, udenfor disse tidsrum oplyses akut telefonnummer på telefonsvareren

På hverdage kl. 16.00-08.00 og i weekender og på sogne- og helligdage kontaktes Regionens akutservice, som har afløst lægevagten:

1813

VI TILSTRÆBER KORT VENTETID PÅ TID TIL KONSULTATION

 

HUSK ALTID DET GULE SYGESIKRINGSKORT/SUNDHEDSKORT

Læs mere midt på forsiden og nederst på forsiden af hjemmesiden samt under menupunktet “Medbring altid Det gule sygesikringskort og første gang i klinikken” i venstre kolonne her på hjemmesidens forside.


KLINIKKEN MODTAGER KUN KONTANT BETALING
Kontanter skal medbringes ved kørekortsattester, sygemeldinger, frihåndsattester, varighedserklæringer og mulighedserklæringer samt øvrige private attester som kan være medicinpas eller andet.

Der er ikke mulighed for Dankort-betaling, Visa-betaling eller Mobile Pay.

KONSULTATION

Det er indskærpet fra Sygesikringen fra 01.04.2011, at praktiserende læger kun må registrere en konsultation per dag.

Inden konsultationen bør du være opmærksom på, at vi meget gerne tager os af alle dine problemer, men helst et ad gangen. Vi skal nok nå igennem det hele.

Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat ca. 15 min. per patient. Indenfor den tid skal der ud over samtalen foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m..

Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse indenfor den fastsatte tid.

Til behandling af de resterende spørgsmål eller problemer aftales en ny konsultationstid en anden dag.

Mange spørgsmål eller problemer kan klares ved en enkelt konsultation, ligeså mange spørgsmål eller problemer kan ikke klares ved en enkelt konsultation.

Det vigtigste grundlag indenfor al lægegerning er en grundig sygehistorie, det som patienten fortæller. Sammen med sygehistorien og den umiddelbare undersøgelse af dig som ex. lytte på dig med stetoskop ved hoste eller undersøge dit knæ ved knæproblemer, vil lægen derfra kunne bestemme, hvilke evt. yderligere undersøgelser af dig, der skal gøres, det kan være en blodprøve eller en henvisning til scanning af dit knæ.

Vi vil gerne gøre vores lægearbejde grundigt og hensigtsmæssigt, sådan at du får den optimale behandling, derfor er det ofte nødvendigt med flere end en konsultation, hvis du har flere ting på programmet.

Man må godt aftale ny tid, f.ex. til næste dag eller til få dage senere afhængigt af, hvor hastende det er.

Hvis der er tilfælde, hvor lægen finder denne forordning helbredsmæssigt uforsvarligt, vil lægen fravige.

Det er således ikke længere muligt at reservere “dobbeltid” ved bestilling af tidsaftaler.

Kommer jeg ind til lægen eller sygeplejersken til den aftalte tid ?

Vi bestræber os på at overholde tidsplanen, men beder om forståelse for, at uforudsete problemer og akutte behov kan medføre forsinkelser. Er der ventetid, vil den altovervejende ikke være mere end 15 minutter lang.
Hvis ventetiden bliver for lang, eller hvis du har travlt, er du velkommen til at bestille en ny tid hos sekretæren. Der er også mulighed for at gå og komme igen senere samme dag, en beslutning mellem dig og os.

Gode råd inden du kommer ind til lægen

Vi er et travlt lægehus, og vi vil gerne yde en god og omsorgsfuld service til alle vores patienter. Vi henstiller derfor til, at I hjælper os med at overholde følgende:

 • Akutte tider samme dag er forbeholdt akut opstået sygdom og tilstande, som ikke kan vente til kommende dage. Det er en konsultation af kort varighed, og lægen har ikke mulighed for at vurdere andre ikke hastende problemstillinger.
 • Vi beder dig om at være omhyggelig med at møde til tiden. Kom gerne 5 minutter inden, så du kan nå at få overtøjet af, og tiden inde hos lægen eller sygeplejersken kan blive brugt bedst muligt.
 • Sådan fungerer klinikken
  Medbring altid dit sygesikringskort, når du skal til læge. Du vil så blive ankomstregistreret. Vi efterstræber i høj grad at overholde tiderne, og forventer at dette gælder begge veje. Ved for sent fremmøde kan vi være nødsaget til at give dig en tid en anden dag.
 • Hvis du ved, at du skal aflevere urinprøve, bedes du møde ca. 10 min før, så prøven er klar, inden du kommer ind til lægen eller sygeplejersken.
 • Hvis du på forhånd ved, at der er flere problemstillinger som du gerne vil diskutere med lægen, er det vigtig at gøre opmærksom på dette tidligt i konsultationen, så I sammen kan prioritere tiden. Det kan være, at det bliver nødvendigt at bestille flere tider.

Du kan læse flere gode råd under menupunktet ( i venstre kolonne) “Patientvejledninger”-Gode råd inden du kommer ind til lægen.

KØREKORTSATTEST

Du medbringer de 600,-, lægeattesten koster og betaler kontant.

AFBUD

Hvis du bliver forhindret i at komme til en aftalt konsultation, så vær sød og melde afbud til klinikken, du kan enten skrive en besked til os eller ringe på vores akut tlf nummer, som oplyses på telefonsvareren. Det er rigtig vigtigt, at du melder afbud, hvis du ikke kan komme, for så kan tiden gives til en anden patient. Ellers er det rent spild af tid, og det er rigtig ærgerligt.

Udeblivelser uden afbud giver/forlænger ventetid til at komme til lægen.

PERSONALE:

Praktiserende Læge Hanne Elisabeth Lunau, der bestilles tider til Hanne under tidsbestillingen.

Sygeplejerske Kirstine Rye Rasmussen, der bestilles tider til Kirstine under tidsbestillingen.

HVAD KAN DU VIA HJEMMESIDEN:

Via menupunktet “Selvbetjening” har du mulighed for at

 • BESTILLE TIDER
 • LAVE RECEPTFORNYELSER
 • SKRIVE BESKEDER TIL KLINIKKEN
 • LÆSE BESKEDER FRA KLINIKKEN

TIDSBESTILLINGER:

Prøv at gøre teksten så kort som muligt, brug max. 100 tegn, da alt over vil gå tabt.

RECEPTFORNYELSE:

Du kan forny recepter på vanlig medicin, d.v.s. medicin, der tages fast. Dette gælder dog ikke vanedannende medicin som sove-, indslumrings-, beroligende eller angstdæmpende medicin og smertestillende medicin med lidt eller mere morfin i, – ved fornyelse af recept på disse medikamenter er det nødvendigt med personligt fremmøde efter gældende regler fra Sundhedsstyrelsen.

SKRIVE BESKED:

Ved AKUT sygdom eller hvis du er BANGE, kan du som udgangspunkt altid få en tid samme dag, du kontakter klinikken, se venligst “Praktisk information”. I disse tilfælde kontakt helst klinikken ved at skrive en besked, så springer du telefonkøen over. Skriv ALTID DIT TELEFONNUMMER i beskeden til os. Vi svarer akut på akutte henvendelser.

OPRETTELSE SOM BRUGER:

Første gang skal du oprette dig som bruger med CPR-nr. og et password på min. 6 tegn.

HUSK at oprette hver enkelt person i en husstand for sig under dennes EGET CPR-nr. og EGET password og ved AL henvendelse at bruge den enkeltes CPR-nr. og password, da al besked-korrespondance, tidsbestilling og receptfornyelse går lige ind i den enkeltes journal.

BRUGER, MEN GLEMT PASSWORD:

Hvis du får problemer med A-Data systemet, ex. med at logge ind på klinikkens hjemmeside, f. ex. ved glemt password, så kan du ringe til klinikken på tlf.: 45 87 16 02, informer os meget gerne om problemet så vi kan gøre vores systemhus opmærksom på fejlen, så du igen kan logge på klinikkens hjemmeside.

HUSK ALTID AT MEDBRINGE DIT SUNDHEDSKORT

Til registrering af din ankomst er det vigtigt, at du scanner dit gule sygesikringskort el dit sundhedskort i scanneren på skranken, den skal lyse grønt, dette indikerer, at sygesikringskortet/sundhedskortet er korrekt læst, så ved vi, du er ankommet.

Det har 2 funktioner:

 1. Det bliver registreret i vores it- system, at du er ankommet. Så kan vi se, at du er klar til at blive kaldt ind.
 2. Når kortet registreres, kan sygesikringen se, at du har været her. Det bruges til kontrol af lægehuset. Hvis kortet ikke registreres, vil vi ikke blive honoreret for vores arbejde.

I VENTEVÆRELSET er der fri adgang til saftevand, vand, kaffe, the, cacao, flødepulver, sukker og Mariekiks. Og div. blade at læse i. Der er også stille musik.

 

REGIONENS AKUT TJENESTE (fra 01. januar 2014)

REGIONENS AKUT TJENESTE tlf. nr.: 1813

HANDICAPFORHOLD

Der er ca. 10 trappetrin op til klinikken.